ĐỊA CHỈ:

ĐỊA CHỈ

AN PHÚ PLAZA, 117-119 Lý Chính Thắng, P. 7, Q. 3, TP. HCM, Việt Nam.

ĐT: 089.898.0255 / 087.302.2888
Fax: 028.6291.4745
​Email: sales@vinapharma.net
web: www.vinapharma.com


Hotline: 090.970.9246

dvtrung@vinapharma.com

VINAPHARMA

GỬI MAIL CHO CHÚNG TÔI:

VINAPHARMA

AN PHÚ Plaza, 117 - 119 Lý Chính Thắng, P. 7, Q. 3, Tp. HCM, Việt Nam

ĐT: 089.898.0255 / 028.7302.2888

Fax: 08.6291.4745

​Email: sales@vinapharma.net

Web: www.vinapharma.com